Bảng ngọc bổ trợ Support dành cho các tướng cung cấp đường dưới, với đều viên ngọc tái tổ hợp cho vị trí phần lớn tướng đi Support chuyên được dùng cả tank lẫn phép thuật. Những bảng ngọc tái tổ hợp chuyên dụng, nhằm mục đích giúp cho phần nhiều vị tướng đi cung cấp phát huy về tối đa sức khỏe của mình.


Alisttar

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổ hợp cho Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ cho Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc hỗ trợ cho Bard táo tợn nhất

*

Đã gồm bảng ngọc AD cho những xạ thủ mùa giải new này

Blitzcrank

Bảng ngọc bổ trợ cho Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Braum

*

Brand

Bảng ngọc hỗ trợ cho Brand đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc bổ trợ cho Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc hỗ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc bổ trợ cho Janna đi Support

*

Karma

Bảng ngọc hỗ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ mang lại Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Leona

*

Malphite

Bảng ngọc hỗ trợ cho Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc bổ trợ cho Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc hỗ trợ Support Morgana to gan nhất

*

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Nami

*

Poppy

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Poppy

*

Những bảng ngọc Top vượt trội nhất để đồng đội tham khảo

Pyke

Bảng ngọc hỗ trợ cho Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc bổ trợ cho Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Sona

*

Soraka

Bảng ngọc bổ trợ Support cho Soraka

*

Sett

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Tahm Kench


Advertisement

*

Taric

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ đến Taric

*

Thresh

Bảng ngọc hỗ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zilean chuẩn chỉnh nhất

*

Zyra

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zyra giỏi dùng

*

Bảng ngọc bổ trợ Support giành cho các tướng, chăm đi cung cấp cho xạ thủ ở mặt đường dưới mạnh nhất để hầu như người hoàn toàn có thể dùng để leo Rank xếp hạng.