Trong bài học hôm nay, tranhcatphuongvy.com.vn đang cùng nhỏ nhắn học toán lớp 3 ôn tập những bảng nhân: Các thành tố của một phnghiền nhân, các bảng nhân vẫn họcTại lịch trình tân oán lớp 2, tphải chăng đã làm được học những bảng nhân từ 1 đến 5 vào phạm vi 10. Đây là nền tảng đại lý để phục vụ Việc tính toán, do vậy, tphải chăng yêu cầu học kỹ toán thù lớp 3 ôn tậpcác bảngnhân.

Bạn đang xem: Các phép tính cộng trừ nhân chia lớp 3

1. Ôn tập các bảng nhân đã học

1.1. Ôn tập về phép nhân

1.1.1. Định nghĩa phép nhân

*

1.1.2. Các thành phía bên trong phxay nhân

*

1.2. Các bảng nhân sẽ học

1.2.1. Các bảng nhân

*

1.2.2. Tính hóa học tầm thường những bảng nhân vẫn học

*

2. Những bài tập vận dụng

2.1. Các dạng bài xích tập

2.1.1. Bài toán tính nhẩm

Cách làm: Dựa vào kiến thức về các bảng nhân đang học tập cùng tính chất: “Tích của một số trong những hạng cùng với một vài ngay thức thì sau bởi tích của số hạng đó nhân cùng với số tức thời trước cộng thêm số hạng này” nhằm tính nhẩm

Ví dụ:

a) 2 x 5

b) 4 x 8

c) 5 x 5

d) 3 x 8

Trả lời:

a) 2 x 5 = 10

b) 4 x 8 = 32

c) 5 x 5 = 25

d) 3 x 8 = 24

2.1.2. Tính giá trị biểu thức

Cách làm:

Thực hiện tại quy tắc nhân phân tách trước cùng trừ sau và tiến hành từ bỏ trái qua cần.

Đối cùng với các biểu thức có cất vệt ngoặc, phải thực hiện phnghiền tính trong ngoặc trước.

Ví dụ:

a) 2 x 5 + 156 - 100

b) 4 x 7 + 5 x 8

c) 200 - 4 x 4

d) 4 x 2 + 323

Trả lời:

a)

2 x 5 + 156 - 100

= 10 + 156 - 100

= 166 - 100

= 66

b)

4 x 7 + 5 x 8

= 28 + 40

= 68

c)

200 - 4 x 4

= 200 - 16

= 184

d)

4 x 2 + 323

= 8 + 323

= 331

2.1.3. Giải toán

Cách làm:

Cách 1: Đọc và phân tích tài liệu bài xích tân oán.

Xem thêm:

Cách 2: Tóm tắt bài bác toán.

Bước 3: Thực hiện tại phép tính phù hợp.

Bước 4: Trình bày bài xích giải với khám nghiệm lại.

Ví dụ: Vừa bên Nam có 4 bông hoa hồng, số hoa cúc vội vàng số huê hồng 5 lần. Tìm số hoa cúc vào vườn nhà Nam?

Trả lời:

Số hoa cúc trong vườn cửa công ty Nam là:

4 x 5 = đôi mươi (bông hoa)

Đáp số 20 cành hoa.

2.2. Bài tập

2.2.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 4 x 4

b) 5 x 6

c) 3 x 7

d) 2 x 9

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 200 - 5 x 5

b) 3 x 7 + 2 x 9

c) 165 + 3 x 2 - 150

d) 50 + 130 - 4 x 9

Bài 3: Tính quý giá biểu thức

a) 150 - 5 x 9 + 45

b) 300 - 3 x 7 - 2 x 8

c) 4 x 6 + 5 x 7

d) 3 x 8 + 5 x 9

Bài 4: Một can dầu đựng được 5 lít dầu, hỏi 6 can như vậy đựng được bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: An bao gồm 5 viên bi, tổng thể bi của An và Nam gấp số bi của An 5 lần. Hỏi tổng thể bi của đôi bạn là bao nhiêu?

2.2.2. Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

a) 4 x 4 = 16

b) 5 x 6 = 30

c) 3 x 7 = 21

d) 2 x 9 = 18

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a)

200 - 5 x 5

= 200 - 25

= 175

b)

3 x 7 + 2 x 9

= 21 + 18

= 39

c)

165 + 3 x 2 - 150

= 165 + 6 - 150

= 171 - 150

= 21

d)

50 + 130 - 4 x 9

= 50 + 130 - 36

= 180 - 36

= 144

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a)

150 - 5 x 9 + 45

= 150 - 45 + 45

= 105 + 45

= 150

b)

300 - 3 x 7 - 2 x 8

= 300 - 21 - 16

= 279 - 16

= 263

c)

4 x 6 + 5 x 7

= 24 + 35

= 59

d)

3 x 8 + 5 x 9

= 24 + 45

= 69

Bài 4:

6 can như thế đựng được số lít dầu là:

5 x 6 = 30 (lít)

Đáp số: 30 lít

Bài 5:

Tổng số bi của đôi bạn trẻ là:

5 x 5 = 25 (lít)

Đáp số: 25 lkhông nhiều dầu

3. bài tập thực hành thực tế toán lớp 3 ôn tập các bảng nhân

3.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 2 x 9

b) 3 x 8

c) 4 x 5

d) 6 x 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức

a) 345 - 6 x 9

b) 1đôi mươi + 4 x 3 + 5 x 7

c) 56 + 5 x 9 - 56

d) 236 + 3 x 8 - 100

Bài 3: Tìm y

a) y : 2 = 5

b) y : 5 = 6

c) y : 4 = 8

d) y : 3 = 9

Bài 4: Hôm qua mẹ bán tốt 5 mét vải vóc, hôm nay chị em bán được vội vàng 6 lần số vải vóc ngày qua. Hỏi lúc này bà mẹ bán được từng nào mét vải?

Bài 5: Một giỏ gồm 4 trái cam. Hỏi 7 giỏ như vậy có từng nào trái cam?

3.2. Đáp án

Bài 1:

a) 18

b) 24

c) 20

d) 48

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 291

b) 167

c) 45

d) 160

Bài 3:

a) y = 10

b) y = 30

c) y = 32

d) y = 27

Bài 4: 30 mét vải

Bài 5: 28 quả cam

Bài viết trên phía trên, tranhcatphuongvy.com.vn đang share tất cả các kỹ năng và kiến thức về toán lớp 3 ôn tập các bảnnhân để bé nuốm Chắn chắn cùng sẵn sàng chuẩn bị thu nhận học thức mới!