MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 01/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng bốn năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Thông bốn số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 mon 7 năm2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Chương trình giáo dục mầmnon, tất cả hiệu lực tính từ lúc ngày 08 mon 9 năm 2009, được sửa đổi,bổ sung bởi:

1. Thông tứ số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 mon 12năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào chế tác sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nội dungcủa Chương trình giáo dục mầm non phát hành kèm theo Thông tứ số17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 mon 7 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo,có hiệu lực tính từ lúc ngày 15 tháng 02 năm 2017.

Bạn đang xem: Chương trình khung giáo dục mầm non mới

2. Thông tứ số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12năm 2020 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dungcủa Chương trình giáo dục mầm non phát hành kèm theo Thông tư số17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo,đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Thông tứ số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 mon 12 năm2016 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, gồm hiệu lực kể từ ngày 31 mon 3năm 2021.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03tháng 12 trong năm 2007 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấutổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và lý giải thi hành một sốđiều của pháp luật giáo dục;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầmnon, bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo thành quyết định phát hành Thông tứ như sau<1>:

Điều 1. Ban hành cố nhiên Thông bốn này Chương trình giáo dục đào tạo mầm non.

Điều 2.<2> Thôngtư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 9 năm 2009 và sửa chữa thay thế Quyết địnhsố 5205/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2006 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạovề việc phát hành Chương trình thí điểm giáo dục mầm non. Lịch trình giáo dụcmầm non phát hành kèm theo Thông tư này được áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dụcmầm non thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầmnon có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục đào tạo mầm non vào cả nước.

Điều 4. Các Ông (bà) Chánh vănphòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầm non, Thủ trưởng những đơn vị có tương quan thuộcBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Giám đốc những sở giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy chịu trọng trách thi hành Thôngtư này./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Ngô Thị Minh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Ban hành kèmtheo Thông tư ban hành Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non)

Phần một

NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG <3>

A. MỤC TIÊUCỦA GIÁO DỤC MẦM NON

Mục tiêu của giáo dục đào tạo mầm nonlà giúp trẻ em cải cách và phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thànhnhững yếu tố thứ nhất của nhân cách, sẵn sàng cho trẻ nhỏ vào lớp một; hìnhthành và cách tân và phát triển ở trẻ em những công dụng tâm sinh lý, năng lượng và phẩmchất mang tính chất nền tảng, những khả năng sống quan trọng phù hợp với lứa tuổi,khơi dậy và trở nên tân tiến tối nhiều những năng lực tiềm ẩn, đặt gốc rễ cho vấn đề họcở các cấp học tiếp theo và cho câu hỏi học tập trong cả đời.

B. Quan tiền ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNGTRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

1. Chương trình giáo dục mầmnon là công tác khung, có đặc thù mở, thể hiện phương châm giáo dục mầm non,quy định các yêu mong về nội dung, cách thức giáo dục thiếu nhi và đánhgiá sự trở nên tân tiến của trẻ, làm địa thế căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ em ở toàn bộ các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non trên phạmvi cả nước; đôi khi là cam kết của bên nước nhằm bảo đảm an toàn chất lượng cho cả hệthống với từng cơ sở giáo dục đào tạo mầm non.

Chương trình giáo dục mầm nonđược thành lập trên cơ sở quan điểm của Đảng, công ty nước về đổi mới căn bản, toàndiện về giáo dục đào tạo và đào tạo, có thừa kế những ưu việt của chương trình chămsóc, giáo dục trẻ trước đây, được cải cách và phát triển trên quan lại điểm bảo đảm an toàn đáp ứng sựđa dạng của các vùng miền, các đối tượng người tiêu dùng trẻ, hướng đến sự cải tiến và phát triển toàn diệnvà tạo cơ hội cho trẻ vạc triển.

2. Công tác giáo dụcmầm non bảo vệ kết nối chặt chẽ giữa các độ tuổi nhà trẻ và mẫu mã giáo cùng với nhau,liên thông với Chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình diễn tả quan điểmgiáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm cho trung tâm với phương châm giáo dục đào tạo “chơi mà học, học bởi chơi”.

3. Chương trình công cụ những ngôn từ giáo dụcáp dụng đối với mọi trẻ em mầm non, bên cạnh đó trao quyền dữ thế chủ động cho địaphương, cơ sở giáo dục mầm non, thầy giáo trong bài toán lựa chọn, bổ sung cập nhật một số nộidung giáo dục và tiến hành kế hoạch giáo dục phù hợp với trẻ em em thiếu nhi và điềukiện của địa phương, của cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non.

C. YÊU CẦU VỀNỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

I. YÊU CẦU VỀNỘI DUNG GIÁO DỤC MẦM NON

1. Bảo đảm an toàn tính khoa học, tínhvừa sức và nguyên tắc đồng tâm cải cách và phát triển từ dễ cho khó; đảm bảo tính liênthông giữa các độ tuổi, giữa bên trẻ, mẫu giáo và cấp tiểu học; thống độc nhất giữanội dung giáo dục và đào tạo với cuộc sống hiện thực, đính với cuộc sống thường ngày và kinh nghiệm tay nghề củatrẻ, sẵn sàng cho trẻ từng bước hòa nhập vào cuộc sống.

2. Tương xứng với sự phân phát triểntâm lý, sinh lý của trẻ con em, hài hòa giữa nuôi dưỡng, âu yếm và giáo dục; giúptrẻ em phạt triển khung người cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn; cung ứng kỹ năng sốngphù phù hợp với lứa tuổi; giúp trẻ em biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông bà,cha mẹ, thầy giáo, cô giáo; thương mến anh, chị, em, bạn bè; thật thà, bạo dạn dạn, tựtin cùng hồn nhiên, hâm mộ cái đẹp; si hiểu biết, ưa thích đi học.

II. YÊU CẦU VỀPHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON

1. Đối với giáo dục nhà trẻ,phương pháp giáo dục đào tạo phải chú trọng giao tiếp thường xuyên, bộc lộ sự yêu thươngvà sinh sản sự gắn thêm bó của fan lớn với trẻ; để ý đặc điểm cá thể trẻ để lựa chọnphương pháp giáo dục và đào tạo phù hợp, tạo cho trẻ gồm cảm giác bình yên về thể chất vàtinh thần; chế tạo ra điều kiện dễ dãi cho con trẻ được tích cực chuyển động giao lưu giữ cảmxúc, vận động với dụng cụ và vui chơi, kích yêu thích sự cải cách và phát triển các giác quanvà các tác dụng tâm lý, sinh lý; tạo môi trường xung quanh giáo dục thân cận với form cảnhgia đình, góp trẻ đam mê nghi với công ty trẻ.

2. Đối với giáo dục mẫu giáo,phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện mang đến trẻ được trải nghiệm, kiếm tìm tòi, khámphá môi trường xung quanh bên dưới nhiều hiệ tượng đa dạng, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu, hứngthú của con trẻ theo phương châm “chơi nhưng học, học bằng chơi”. Chú trọng đổi mới tổchức môi trường thiên nhiên giáo dục nhằm mục đích kích thích với tạo cơ hội cho trẻ tích cực và lành mạnh khámphá, xem sét và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một giải pháp vui vẻ. Kết hợphài hòa giữa giáo dục và đào tạo trẻ vào nhóm chúng ta với giáo dục đào tạo cá nhân, chăm chú đặc điểmriêng của từng trẻ để có phương thức giáo dục phù hợp. Tổ chức phù hợp các hìnhthức hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ tuổi và cả lớp, tương xứng với tuổi của lớp, vớikhả năng của từng trẻ, với yêu cầu và hào hứng của trẻ và với đk thực tế.

III. YÊU CẦUVỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

Đánh giá sự trở nên tân tiến của trẻ(bao gồm nhận xét trẻ mỗi ngày và nhận xét trẻ theo giai đoạn) nhằm mục tiêu theo dõi sựphát triển của trẻ, làm cơ sở cho bài toán xây dựng và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục.Trong reviews phải gồm sự phối kết hợp nhiều phương pháp, bề ngoài đánh giá; coitrọng nhận xét sự tiến bộ của từng trẻ, đánh giá trẻ thường xuyên qua quan sáthoạt hễ hằng ngày.

D. ĐIỀU KIỆN THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞGIÁO DỤC MẦM NON

1. Cơ sở giáo dục đào tạo mầm non có sứ mệnhhình thành và phát triển trọn vẹn nhân biện pháp cho trẻ nhỏ mầm non; được giao quyềntự công ty theo mức sử dụng của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức tổ chức cỗ máy và hoạt độngcủa cơ sở giáo dục mầm non theo chính sách của Điều lệ trường mầm non do bộ trưởngBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành và theo pháp luật của pháp luật hiện hànhcó liên quan.

II. CÁN BỘ QUẢNLÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

1. Con số và cơ cấu đội ngũ cánbộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo tối thiểu theo quy định.

2. Cán cỗ quản lý, giáo viên, cótrình độ được huấn luyện đạt chuẩn chỉnh trở lên; thầy giáo được xếp nhiều loại Đạt trở lêntheo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên mầm non; cán bộ quản lý được xếp một số loại Đạt trởlên theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non; cán bộ quản lý, giáo viên đượcbồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương quan đến nhiệm vụ để đáp ứng yêu ước pháttriển chương trình giáo dục nhà trường.

3. Nhân viên có trình độ chuyênmôn bảo đảm an toàn theo quy định, được tu dưỡng về trình độ nghiệp vụ tương quan đếnnhiệm vụ theo vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục đào tạo mầm non.

III. CƠ SỞ VẬTCHẤT, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI, HỌC LIỆU, THIẾT BỊ DẠY HỌC

Địa điểm, diện tích, quy mô cơ sởgiáo dục mầm non; cơ sở vật chất vàđồ dùng, vật chơi, học liệu, thiết bị dạy dỗ học bảo đảm theo quy định của cục Giáodục cùng Đào tạo, những quy định có tương quan và đáp ứng nhu cầu yêu cầu trở nên tân tiến chương trìnhgiáo dục đơn vị trường.

IV. XÃ HỘI HÓAGIÁO DỤC

1. Tiệm triệt ý kiến phát triểngiáo dục là sự việc nghiệp của Đảng, của phòng nước và của toàn dân, cung cấp uỷ Đảng,chính quyền địa phương có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy thực hiện có hiệu quảChương trình giáo dục mầm non; bảo vệ điều kiện thực hiện chương trình; thựchiện trang nghiêm các cơ chế của Đảng, đơn vị nước so với cán bộ quản lý, giáoviên cùng nhân viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non. Công ty trường chủ động thammưu với cấp ủy Đảng, tổ chức chính quyền và phối phù hợp với các cá nhân, tổ chức triển khai ở địaphương nhằm huy động đa dạng và phong phú các mối cung cấp lực thâm nhập các vận động giáo dục cùng hỗtrợ khiếp phí, các đại lý vật hóa học nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh, thân thiện.

2. Gia đình, cộng đồng được hướngdẫn và có trọng trách phối phù hợp với cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo an toàn điều kiện đểthực hiện cơ chế sinh hoạt đến trẻ và chính sách làm việc so với giáo viên, nâng cấp chất lượng thực hiện chương trình giáo dục đào tạo mầm non.

Phần hai

CHƯƠNG TRÌNHGIÁO DỤC NHÀ TRẺ

A. MỤC TIÊU

Chương trình giáo dục nhà trẻ con nhằmgiúp con trẻ từ 3 mon tuổi đến 3 tuổi vạc triển hài hòa về các mặt thể chất, nhậnthức, ngôn ngữ, tình cảm, năng lực xã hội và thẩm mỹ.

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

- khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triểnbình thường theo lứa tuổi.

- say đắm nghi với cơ chế sinh hoạt trong nhà trẻ.

- tiến hành được di chuyển cơ bản theo độ tuổi.

- Có một số trong những tố hóa học vận động lúc đầu (nhanh nhẹn,khéo léo, thăng bởi cơ thể).

- có khả năng phối hợp khéo léo cử rượu cồn bàn tay,ngón tay.

- có khả năng làm được một số trong những việc tự phục vụtrong ăn, ngủ và lau chùi và vệ sinh cá nhân.

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

- mê say tìm hiểu, tò mò thế giới xung quanh.

- gồm sự nhạy bén cảm của những giác quan.

- có tác dụng quan sát, nhận xét, ghi nhớ cùng diễnđạt đọc biết bằng những câu nói đối chọi giản.

- Có một vài hiểu biết ban sơ về phiên bản thân với cácsự vật, hiện nay tượng gần cận quen thuộc.

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

- Nghe hiểu được các yêu ước đơngiản bằng lời nói.

- Biết hỏi cùng trả lời một số trong những câu hỏiđơn giản bởi lời nói, cử chỉ.

- Sử dụng lời nói để giao tiếp, diễnđạt nhu cầu.

- có chức năng cảm dìm vần điệu,nhịp điệu của câu thơ cùng ngữ điệu của lời nói.

Xem thêm: Nơi Bán Máy Tính Bảng Samsung Tab S6 Giá Rẻ, Giao Ngay, Samsung Galaxy Tab S6

- Hồn nhiên trong giao tiếp.

IV. PHÁT TRIỂNTÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

- có ý thức về bản thân, táo bạo dạngiao tiếp với mọi ngư­ời gần gũi.

- có công dụng cảm nhận với biểu lộcảm xúc với con người, sự vật gần gũi.

- triển khai được một số trong những quy địnhđơn giản vào sinh hoạt.

- mê say nghe hát, hát cùng vận độngtheo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình; ưng ý nghe phát âm thơ, đề cập chuyện....<4>

B. KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN

I. PHÂN PHỐI THỜIGIAN<5>

Chương trình xây dựng cho 35 tuần, mỗi tuần làmviệc 5 ngày, áp dụng trong những cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non. Kế hoạch chuyên sóc, giáodục mỗi ngày thực hiện theo cơ chế sinh hoạt đến từng độ tuổi cân xứng với sựphát triển của trẻ con và điều kiện của cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non.

Thời điểm ngủ hè, lễ tết, nghỉ học kỳ theo quyđịnh thông thường của Bộ giáo dục và Đào tạo.

II. CHẾ ĐỘ SINHHOẠT

Chế độ sinh hoạt là sự việc phân ngã thờigian với các vận động trong ngày 1 cách phải chăng ở các cơ sở giáo dục mầm nonnhằm đáp ứng nhu cầu về tư tưởng và tâm sinh lý của trẻ, thông qua đó giúp trẻ em hình thànhnhững nền nếp, thói quen giỏi và say mê nghi với cuộc sống thường ngày ở đơn vị trẻ.<6>

1. <7> trẻ con 3 - 12 tháng tuổi

Trẻ 3 - 6 mon tuổi

- Bú chị em

- Ngủ: 3 giấc

Chế độ sinh hoạt đến trẻ 3 - 6 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

80 - 90 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú mẹ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

110 - 120 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú người mẹ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Bú mẹ

50 - 60 phút

Trả trẻ

Trẻ 6 - 12 mon tuổi

- Bú bà bầu và ăn bổ sung 2 - 3 bữa.

- Ngủ: 2 - 3 giấc

Chế độ sinh hoạt cho trẻ 6 - 12 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

80 - 90 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn

50 - 60 phút

Chơi - Tập

20 - 30 phút

Bú mẹ

110 - 120 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Trẻ nhỏ nhắn ngủ/Trẻ to chơi/Trả trẻ em

2. <8> trẻ 12 - 24 tháng tuổi

Trẻ 12 - 18 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa chủ yếu và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 2 giấc.

Trẻ 18 - 24 tháng tuổi

- Ăn 2 bữa bao gồm và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

Chế độ sinh hoạt cho trẻ 12 - 18 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

20 - 30 phút

Đón trẻ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

80 - 90 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi - Tập

20 - 30 phút

Ăn phụ

110 - 120 phút

Ngủ

50 - 60 phút

Ăn chính

80 - 90 phút

Chơi/Trả trẻ

Chế độ sinh hoạt mang đến trẻ 18 - 24 mon tuổi

Thời gian

Hoạt động

50 - 60 phút

Đón trẻ

110 - 120 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

140 - 150 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Ăn phụ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi/Trả trẻ

3. <9> trẻ em 24 - 36 mon tuổi

- Ăn 2 bữa chủ yếu và 1 bữa phụ.

- Ngủ: 1 giấc trưa.

Chế độ sinh hoạt đến trẻ 24 - 36 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động

50 - 60 phút

Đón trẻ

110 - 120 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

140 - 150 phút

Ngủ

20 - 30 phút

Ăn phụ

50 - 60 phút

Chơi - Tập

50 - 60 phút

Ăn chính

50 - 60 phút

Chơi/Trả trẻ

C. NỘIDUNG

I. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨCKHỎE

1.<10> tổ chức triển khai ăn

- Xây dựng cơ chế ăn, chế độ ăn cân xứng với độtuổi

Nhóm tuổi

Chế độ ăn

Nhu cầu khuyến cáo năng lượng/ngày/trẻ

Nhu cầu lời khuyên năng lượng tại cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non/ ngày/trẻ (chiếm 60 - 70% nhu cầu cả ngày)

3 - 6 tháng

(179 ngày)

Sữa bà bầu

500 - 550Kcal

330 - 350 Kcal

6 - 12 tháng

Sữa mẹ + Bột

600 - 700 Kcal

420 Kcal

12 - 18 tháng

Cháo + Sữa mẹ

930 - 1000 Kcal

600 - 651 Kcal

18 - 24 tháng

Cơm nát + Sữa mẹ

24 - 36 tháng

Cơm thường

- Số bữa tiệc tại cơ sở giáo dục đào tạo mầm non: nhì bữachính với một bữa phụ.

+ năng lượng phân phối cho những bữa ăn: Bữaăn buổi trưa cung cấp cho từ 30% mang đến 35% tích điện cả ngày. Bữa ăn buổi chiều cungcấp trường đoản cú 25% cho 30% tích điện cả ngày. Bữa phụ cung cấp khoảng 5% mang lại 10% nănglượng cả ngày.

+ phần trăm các chất cung ứng năng lượng đượckhuyến nghị theo cơ cấu:

Chất đạm (Protit) hỗ trợ khoảng 13% - 20%năng lượng khẩu phần.

Chất to (Lipit) hỗ trợ khoảng 30% - 40%năng lượng thực đơn

Chất bột (Gluxit) hỗ trợ khoảng 47% - 50% nănglượng khẩu phần.

- Nước uống: khoảng chừng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cảnước vào thức ăn).

- chế tạo thực đối kháng hằng ngày, theo tuần, theomùa.

2. Tổ chức ngủ

Tổ chức đến trẻ ngủ theo yêu cầu độ tuổi:

- trẻ từ 3 cho 12 mon ngủ 3 giấc, mỗi giấc khoảng90 - 120 phút.

- trẻ con từ 12 mang lại 18 tháng ngủ 2 giấc, mỗi giấckhoảng 90 - 120 phút.

- con trẻ từ 18 đến 36 mon ngủ 1 giấc trưa khoảng150 phút.

3. Vệ sinh

- lau chùi và vệ sinh cá nhân.

- lau chùi và vệ sinh môi trường: Vệ sinhphòng nhóm, trang bị dùng, thứ chơi. Giữ lại sạch nguồn nước và xử trí rác, nước thải.

4. âu yếm sức khỏe với an toàn

- Khám sức mạnh định kỳ. Theo dõi, review sựphát triển của cân nặng và chiều cao theo lứa tuổi. Phòng phòng suy dinh dưỡng,béo phì.

- chống tránh những bệnh thường xuyên gặp. Quan sát và theo dõi tiêmchủng.

- Bảo vệ an ninh và chống tránh một số tai nạnthường gặp.

II. GIÁO DỤC

1. Giáo dục cải tiến và phát triển thể chất

a) cải tiến và phát triển vận động

- <11>Động tác trở nên tân tiến các đội cơ cùng hô hấp.

- <12> những vận hễ cơ phiên bản và cải tiến và phát triển tố chất vận cồn ban đầu.

- <13> các cử động bàn tay, ngón tay.

b) giáo dục đào tạo dinh dưỡng cùng sứckhỏe

- tập tành nền nếp, kinh nghiệm tốttrong sinh hoạt.

- làm quen với một số việc tự phụcvụ, giữ gìn mức độ khỏe.

- phân biệt và tránh một vài nguycơ ko an toàn.

NỘIDUNG GIÁO DỤC THEO ĐỘ TUỔI

a) cải cách và phát triển vận động

Nội dung

3 - 12 tháng tuổi

12 - 24 mon tuổi

24 - 36 mon tuổi

3 - 6 mon tuổi

6 - 12 tháng tuổi

12 - 18 mon tuổi

18 - 24 tháng tuổi

1. <14> Động tác phát triển các đội cơ và hô hấp

Tập thụ động:

Tập thụ động:

Tập thụ động:

Hô hấp: tập hít thở.

Hô hấp: tập hít vào, thở ra.

- Tay: co, doãi tay.

- Tay: co, duỗi, gửi lên cao, bắt chéo tay trước ngực.

- Tay: giơ cao, chuyển phía trước, chuyển sang ngang.

- Tay: giơ cao, gửi phía trước, chuyển sang ngang, đưa ra sau.

- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, giới thiệu sau kết phù hợp với lắc bàn tay.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng fan sang 2 bên.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng fan sang 2 bên.

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng bạn sang 2 bên, vặn bạn sang 2 bên.

Bài viết liên quan