giảm 30.000 cho deals trên 600.000 giảm 50.000 cho đơn hàng trên 1.000.000 ( áp dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
vien tieu dem thao duoc domain authority minh chau 1 M5543
*
vien tieu dem thao duoc domain authority minh chau 2 R7674
*
vien tieu dem thao duoc da minh chau 3 Q6606
*
vien tieu dem thao duoc domain authority minh chau 4 S7824
*
vien tieu dem thao duoc da minh chau 5 L4275
*
vien tieu dem thao duoc da minh chau 6 N5845