nghiep__vo): "nhạc chế không còn tiền tiêu tình nhân tui cũng bán...:v