*
Để tất cả trải nghiệm giỏi hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh giấc Sóc Trăng, nhảy JavaScript vào trình duyệt của khách hàng bật javasrcipt trình duyệt y Chrome bật javasrcipt trình duyệt IE
*

*

Hoạt Động


*

*

*

Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao

Theo Điều 31 Luật tổ chức triển khai Viện kiểm tiếp giáp nhân dân năm 2002, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao gồm tất cả Viện trưởng, những Phó Viện trưởng, các Kiểm gần kề viên và những Điều tra viên.

Bạn đang xem: Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2002

*

Cơ cấu tổ chức triển khai của Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao tất cả có: ủy ban kiểm sát, các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng. Ngôi trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm gần kề và Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao thực hành quyền công tố với kiểm sát các chuyển động tư pháp, góp phần bảo đảm an toàn cho luật pháp được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao là người lãnh đạo thống nhất tổng thể hệ thống Viện kiểm cạnh bên nhân dân. Theo Điều 33 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao bao gồm những nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ sau:

1. Lãnh đạo việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác làm việc kiểm cạnh bên và tạo Viện kiểm gần kề nhân dân về phần đa mặt; ra quyết định những vụ việc về công tác làm việc kiểm gần kề không thuộc thẩm quyền của ủy ban kiểm sát;

2. Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, điều lệ, quy chế, cơ chế công tác áp dụng so với ngành kiểm sát;

3. Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cùng Viện kiểm ngay cạnh quân sự những cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cỗ của ngành kiểm sát;

4. Quy định cỗ máy làm câu hỏi của Viện kiểm giáp nhân dân về tối cao với trình ubtv quốc hội phê chuẩn; quyết định bộ máy làm việc của các Viện kiểm gần kề nhân dân địa phương; quy định máy bộ làm vấn đề của Viện kiểm liền kề quân sự sau khi thống tốt nhất với bộ trưởng Bộ quốc phòng với trình ubtv Quốc hội phê chuẩn;

5. Lãnh đạo việc desgin và trình dự án luật, dự án pháp lệnh theo vẻ ngoài của pháp luật; đề xuất ủy ban thường vụ Quốc hội phân tích và lý giải Hiến pháp, luật, pháp lệnh lúc thấy cần thiết cho việc áp dụng thống duy nhất pháp luật;

6. Trình quản trị nước ý kiến của bản thân mình về hầu hết trường hợp người bị kết án xin ân sút án tử hình;

7. Tổ chức việc thống kê tội phạm;

8. Tham gia các phiên họp của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân buổi tối cao về việc hướng dẫn áp dụng thống độc nhất vô nhị pháp luật.

Các Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm cạnh bên viên Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao do chủ tịch nước vấp ngã nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo ý kiến đề xuất của Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao. Những Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng triển khai nhiệm vụ.

Theo Điều 32 Luật tổ chức Viện kiểm ngay cạnh nhân dân năm 2002, Ủy ban kiểm gần kề Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao gồm tất cả Viện trưởng, những Phó Viện trưởng, một trong những Kiểm gần kề viên do ubtv quốc hội đưa ra quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao.

Ủy ban kiểm sát tất cả quyền thảo hiện tượng và quyết định theo phần lớn những vấn đề đặc biệt quan trọng của Viện kiểm gần kề nhân dân như: Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác làm việc của toàn ngành; dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội; report của Viện kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao trình Quốc hội, ubtv quốc hội và chủ tịch nước; máy bộ làm vấn đề của Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; report của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao trình ủy ban thường vụ Quốc hội về những chủ kiến của Viện trưởng không tốt nhất trí với nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân nhân dân tối cao; ý kiến đề xuất của Viện kiểm giáp nhân dân tối cao về câu hỏi đấu tranh phòng dự phòng và chống tội pham gửi Thủ tướng thiết yếu phủ; hầu hết vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình và gia đình, hành chính, gớm tế, lao rượu cồn quan trọng, số đông vấn đề đặc biệt quan trọng khác vị ít nhất một trong những phần ba thành viên ủy ban kiểm giáp yêu ước (Điều 32 Luật tổ chức triển khai Viện kiểm gần kề nhân dân năm 2002).

Các quyết nghị của ủy ban kiểm sát đề xuất được vượt nửa tổng số member biểu quyết tán thành. Vào trường đúng theo biểu quyết ngang bằng thì tiến hành theo phía có ý kiến của Viện trưởng. Nếu như Viện trưởng không tuyệt nhất trí cùng với ý kiến của rất nhiều thành viên ủy ban kiểm giáp thì triển khai theo quyết định của đa số, nhưng tất cả quyền report ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội hoặc chủ tịch nước.

Bộ máy thao tác làm việc của Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao còn có các Cục, Vụ, Viện, văn phòng và công sở và ngôi trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát. Cỗ máy làm bài toán này thừa lệnh Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao nhằm thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các chuyển động tư pháp.

Xem thêm: Hạnh Phúc Trong Tầm Với Lệ Quyên, Lời Bài Hát Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu

Viện kiểm giáp nhân dân tỉnh, thành phốtrực ở trong Trung ương

Theo Điều 34 Luật tổ chức Viện kiểm gần kề nhân dân năm 2002, Viện kiểm liền kề nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw gồm gồm Viện trưởng, những Phó viện trưởng và những Kiểm gần kề viên, đều vày Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân té nhiệm, miễn nhiệm và cách chức. Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương do Viện trưởng lãnh đạo. Những Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng xúc tiến nhiệm vụ. Một điểm quy định bắt đầu của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) và Luật tổ chức Viện kiểm cạnh bên nhân dân năm 2002 so với Hiến pháp cùng Luật tổ chức triển khai Viện kiểm gần kề nhân dân cũ là Viện trưởng Viện kiểm giáp nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw phải chịu sự đo lường của Hội đồng nhân dân cùng cấp, chịu đựng trách nhiệm report công tác trước Hội đồng nhân dân (Điều 9 Luật tổ chức Viện kiểm gần kề nhân dân năm 2002).

*

Viện kiểm giáp nhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương có ủy ban kiểm sát, các phòng với Văn phòng.

Ủy ban kiểm giáp của Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw gồm bao gồm Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, một số Kiểm sát viên vị Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao quyết định theo đề xuất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố thực ở trong Trung ương. Tựa như như ủy ban kiểm giáp Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao, ủy ban kiểm tiếp giáp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không còn là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng như chế độ cũ khí cụ nữa, cơ mà có quyền lợi và nghĩa vụ và trọng trách thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng như việc triển khai phương hướng, nhiệm vụ, planer công tác, chỉ thị, thông tư và quyết định của Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao; báo cáo tổng kết công tác làm việc với Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao; report tổng kết công tác làm việc trước Hội đồng nhân dân thuộc cấp; các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình và gia đình, hành chính, tởm tế, lao hễ quan trọng; các vấn đề đặc trưng khác vì Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao lao lý (Điều 35 Luật tổ chức triển khai Viện kiểm gần kề nhân dân năm 2002).

Nghị quyết của ủy ban kiểm sát đề nghị được thừa nửa tổng số thành viên ủy ban kiểm gần kề biểu quyết tán thành. Trong trường đúng theo biểu quyết ngang bằng thì tiến hành theo phía có chủ kiến của Viện trưởng, giả dụ Viện trưởng không tốt nhất trí theo ý kiến của khá nhiều thành viên ủy ban kiểm ngay cạnh thì tiến hành theo ra quyết định của đa số, nhưng có quyền report Viện trưởng Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao. Mặt khác, trong số cuộc họp của ủy ban kiểm sát, Viện trưởng có quyền quyết định những sự việc không trực thuộc thẩm quyền của ủy ban kiểm sát.

Viện kiểm giáp nhân dân huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh

Theo Điều 36 Luật tổ chức Viện kiểm gần cạnh nhân dân năm 2002, Viện kiểm gần kề nhân dân cung cấp huyện gồm có Viện trưởng, những Phó Viện trưởng và những Kiểm giáp viên, bởi vì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao bửa nhiệm, miễn nhiệm, bí quyết chức. Viện kiểm giáp nhân dân cấp huyện không tồn tại ủy ban kiểm giáp và những phòng nghiệp vụ, mà chỉ có các phần tử công tác và bộ máy giúp việc do Viện trưởng, những Phó viện trưởng phụ trách.

*

Cũng giống hệt như Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp nhân dân cung cấp huyện chịu đựng sự giám sát của Hội đồng nhân dân thuộc cấp, chịu đựng trách nhiệm report công tác trước Hội đồng nhân dân thuộc cấp.

Viện kiểm tiếp giáp quân sự

Các Viện kiểm sát quân sự chiến lược được tổ chức trong quân đội để thực hành thực tế quyền công tố cùng kiểm gần cạnh các vận động tư pháp theo lao lý của luật pháp (Điều 37 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002). Các Viện kiểm sát quân sự chiến lược thuộc khối hệ thống Viện kiểm tiếp giáp nhân dân. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng giống như các nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Viện kiểm sát quân sự đều theo chính sách chung của Luật tổ chức triển khai Viện kiểm sát nhân dân.

*

Viện kiểm sát quân sự chiến lược gồm bao gồm Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược quân khu cùng tương đương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược khu vực. Viện kiểm ngay cạnh quân sự tw thuộc cơ cấu Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự tw đồng thời là Phó Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao, lãnh đạo hoạt động vui chơi của Viện kiểm gần cạnh quân sự các cấp, phụ trách và báo cáo công tác trước Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao.